Energetische therapie

Energetische therapie is een natuurgeneeskundige therapie, waarvan de behandeling bestaat uit het Magnetiseren, wat inhoudt: van het menselijk organisme uitgaande (liefdevolle) energie, die overdraagbaar is van de ene mens op de andere. Deze therapeutische overdracht van energie kan door direct lichamelijk contact tot stand gebracht worden, zoals het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen.

Daarvoor hoef ik u niet altijd aan te raken. Binnen de paranormale therapie is het uitgangspunt dat de mens over een stoffelijk lichaam en een persoonlijk energieveld, ook wel de aura genoemd, beschikt. De aura op haar beurt bestaat onder andere uit lichamelijk, mentale, emotionele en spirituele lagen. Paranormale of energetische therapie heeft invloed op het hele energetische systeem van de cliënt, dus zowel op zijn aura als zijn stoffelijk lichaam. De behandeling bestaande uit magnetiseren werkt als volgt: mijn handen geven de (liefdevolle) universele levensenergie door, daar op de plek waar het nodig is, of waar een blokkade van energie zit of juist een tekort aan energie. Dat kan (altijd op het geklede) lichaam of in uw persoonlijke energieveld uw aura. Het teveel aan energie, die eventueel een disbalans of een verstoring (blokkade) veroorzaakt wordt afgevoerd. Dit zodat in het lichaam het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd. Er gaan in het lichaam signalen naar die plek toe waardoor het lichaam zichzelf gaat herstellen. Dat gaat gepaard met een bewustwording en inzicht in bepaalde klachten, of inzicht in de aard of oorzaak van klachten.

Naast de behandeling, geef ik daarom begeleiding om tot die persoonlijke bewustwording te komen. Begeleiding door middel van therapeutische gesprekken in de vorm van, coaching en counseling. Dit alles met een holistische visie, dat wil zeggen dat de mens als geheel wordt gezien en niet als een mens met een afzonderlijk klacht, zoals men dat vaak in de reguliere geneeswijze (die vervolgens ook aan klacht- of symptoom bestrijding doet). Klachten geven holistisch gezien, onbewust duidelijke boodschappen. Deze boodschappen gaan we samen vertalen.

De klacht is een verstoring van energie of een blokkade van energie, hetzij lichamelijk of psychisch, waardoor de mens uit balans raakt. Dat uit balans zijn kan gevolgen hebben op alle niveaus (lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied). De klacht is een signaal van het lichaam dat er een onbalans of verstoring is. Het dwingt iemand ertoe om dit te gaan onderzoeken, om bewust te worden van wat dat wil zeggen. Soms is de klacht zo sterk in pijn, dat men er niet meer om heen kan en de klacht het dagelijkse leven op enige wijze verstoord.

De doelstelling is dat er een bewustwording komt, een eigen verworven inzicht. Waardoor u weer in balans komt en beter in contact staat en blijft staan met uzelf. Ieder mens is uniek met zijn eigen unieke klachten, ervaringen en unieke genezing. Het doel is niet zozeer de klachten te bestrijden zoals in de reguliere gezondheidszorg, maar meer een persoonlijke bewustwording van wat de oorzaak of aard is van die klachten (dat kan zijn in het lichamelijk het fysieke, mentale, emotionele of spirituele). Waardoor men beter in staat is, met de klachten bewust om te gaan.

Een mooie bijkomstigheid is dat een bewustwording meestal betekent, dat bijvoorbeeld lichamelijk, mentale of emotionele (pijn)klachten, naar de achtergrond gaan of geheel verdwijnen. Het lichaam hoeft niet meer signalen af te geven aan u bewustzijn dat er iets uit balans is, u bent zich er namelijk al bewust van en er bewust mee bezig, ook om eventueel veranderingen aan te brengen.

Terug naar uw eigen natuur, wie u werkelijk bent.